Masters Research: Cad iad na sainriachtanais a bhíonn ag príomhoidí iarbhunscoileanna na Gaeltachta?

Masters Research - Cad iad na sainriachtanais a bhíonn ag príomhoidí iarbhunscoileanna na Gaeltachta?

Tá aird á tabhairt le tamall de bhlianta anuas ar an gceannaireacht scoile agus tá na dúshláin a ghabhann leis an bpost ag fás bliain i ndiaidh bliana. Tá go leor dúshláin ann phríomhoide ach i gcomhthéacs an phríomhoide Ghaeltachta, tagann athróga eile san áireamh, go háirithe le teacht an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta. De bharr an bhearna shuntasach sa litríocht atá dírithe ar phríomhoidí Gaeltachta, tugadh faoi iniúchadh ar eispéireas an sainghrúpa seo. Rinneadh plé ar an taighde agus ar an litríocht ábhartha náisiúnta a bhí bainteach le príomhoidí agus ceannaireacht scoile agus pléadh na téamaí a eascair as an litríocht sin i gcomhthéacs earnáil na Gaeltachta.Tugadh cuireadh do gach príomhoide Gaeltachta sa tír páirt a ghlacadh sa taighde idir cheistneoir a líonadh agus dul faoi agallamh leath-struchtúrtha. Earcaíodh seachtar don cheistneoir agus triúr chun dul faoi agallamh. Léiríodh téamaí áirithe mar snáithe leanúnach sa taighde: 1. Próifíl Teanga na Scoileanna, 2. Pobal na Scoile, 3. An Polasaí don Oideachas Gaeltachta agus Próiseas na Pleanála Teanga, 4. Féiniúlacht an phríomhoide, 5. Oiliúint agus, 6. Cleachtais Cheannaireachta. Aithníodh moltaí don chóras, do na soláthraithe oiliúna, don phleanáil teanga agus féidearthachtaí do thaighde breise.

Click here to view Thesis

Toirdealbhach O Lionard

CSL Endorsement Call Now Open

CSL is calling on providers of Leadership Professional Learning for teachers and school leaders to submit programmes for endorsement. This call for provision is open to leadership programmes at all stages of leadership as outlined in the CSL Continuum-teacher, middle, aspiring, newly appointed, established and system leaders.  

If you have any queries with regards to the endorsement process, please email endorsement@cslireland.ie and one of the team will get back to you to discuss it further. 

Closing date for acceptance of submissions is 1PM on Tuesday January 31st 2023. 

All applications in relation to this process should be sent to endorsement@cslireland.ie 

Click here for more information.

Call Open


CSL is funded by the Teacher Education Section (TES) of the Department of Education (DE)
This service is managed by Clare Education Centre.